VMware

Met virtuele hardware benutten organisaties hun middelen flexibeler en efficiënter. Virtualisatie is een volledige scheiding tussen hard- en software, die in de ‘fysieke’ wereld vaak leidt tot problemen en hoge kosten.

VMware heeft voor de Intel markt virtualisatie uitgevonden. Door deze nieuwe laag van virtualisatie wordt het mogelijk om applicaties en het onderliggende OS volledig onafhankelijk en gescheiden van de fysieke hardware te laten functioneren.

VMware creëert namelijk virtuele hardware. Hierdoor kunnen organisaties flexibeler, eenvoudiger en efficienter hun bestaande resources inzetten en gebruiken. Met de huidige krachtige Intel servers kunnen gemakkelijk 20 virtuele machines op één enkele fysieke server worden geplaatst. De virtuele machines zijn volledig geïsoleerd en kunnen dus geheel afzonderlijk van elkaar functioneren.

Deze zogenaamde virtuele machines zijn door de hardware onafhankelijkheid eenvoudig te verplaatsen tussen fysieke servers, ook al zijn deze servers onderling niet identiek aan elkaar. Het verplaatsen ervan is mogelijk zonder downtime van de virtual machine zelf, een techniek genaamd VMotion. Onderhoud aan de hardware of uitbreiding van de server kan dus plaatsvinden zonder downtime, aangezien de virtuele machines gewoon verplaatst kunnen worden.

Eerder is al aangegeven dat VMware veel toegevoegde waarde levert. VMware heeft inmiddels haar 3e generatie server virtualisatie gelanceerd, VMware Infrastructure 3. Met VMware Infrastructure 3 luidt VMware een nieuw tijdperk in voor (toekomstige) gecentraliseerde omgevingen, waar gestandaard-iseerde infrastructuren beheerd kunnen worden als een gedeelde ‘utility’ of resource pool.

Alle beschikbare hardware in een organisatie wordt als één grote resource pool gezien en op basis hiervan worden virtual machines toegewezen. Men kan dit zien als een eventuele voorbode op Grid Computing. Hierbij wordt het proces (server toepassing) verdeeld over meerdere nodes. Het proces is dan niet meer gelimiteerd tot de fysieke capaciteiten van één enkele server. Maar zoals gezegd, dit is wellicht toekomstmuziek.

VMware biedt nu met de huidige technieken en features een strategische oplossing voor veel organisaties. Het doel (missie) van VMware is om een geheel virtueel platform te bieden voor (bijna) alle toepassingen, waarbij essentiële zaken volledig geautomatiseerd zijn. Ook het zogenaamde “off-loaden” van bepaalde processen zoals back-up horen hier zeker ook bij.

Wat is virtualisatie?

Wat is nu precies server virtualisatie? Server virtualisatie is niets meer of minder dan een laag die tussen de hard- en software wordt geplaatst. Hierdoor verkrijgt men een volledige scheiding tussen hard- en software, die in de ‘fysieke’ wereld vaak leidt tot problemen en hoge kosten.
Door het toevoegen van een nieuwe virtualisatie laag wordt het mogelijk om applicaties en het onderliggende OS volledig onafhankelijk en gescheiden van de fysieke hardware te laten functioneren. Server virtualisatie creëert namelijk zelf virtuele hardware. Hierdoor kunnen organisaties flexibeler, eenvoudiger en efficiënter hun bestaande resources inzetten en gebruiken.

Met de huidige krachtige Intel servers kunnen gemakkelijk 20 Virtuele Machines (server toepassingen) op één enkele fysieke server worden geplaatst. De Virtuele Machines zijn volledig geïsoleerd en kunnen dus geheel afzonderlijk van elkaar functioneren.

Deze zogenaamde virtuele machines zijn door de hardware onafhankelijkheid eenvoudig te verplaatsen tussen fysieke servers, ook al zijn deze servers onderling niet identiek aan elkaar. Het verplaatsen ervan is mogelijk zonder downtime van de virtuele machine zelf, een techniek genaamd VMotion. Ook onderhoud aan de hardware of uitbreiding van de server kan dus plaatsvinden zonder downtime, aangezien de Virtuele Machines gewoon verplaatst kunnen worden. Aanbieders van virtuele hardware zijn o.a. Microsoft en VMware.

De voordelen van Virtualisatie

Geen nieuwe fysieke hardware voor applicatieontwikkeling
Het testen van nieuwe applicaties (testen, acceptatie en produktie) kan volledig op Virtuele Machines gebeuren. Ondersteuning en support voor meerdere platformen en applicaties voor bijvoorbeeld helpdesks en System Engineers. Uittesten van patches, updates en hotfixes behoeft niet meer op aparte omgevingen getest te worden, dmv produktiesimulatie op Virtuele Machines zijn de resultaten ervan identiek aan de reële omgeving. Design van nieuwe infrastructuur (bijvoorbeeld nieuwe SBC omgeving incl. servers, routers, switches, VLAN's) kan volledig ontworpen, getest en uiteindelijk ook in produktie worden opgezet.

Serverconsolidatie

In traditionele serveromgevingen zijn de meeste toepassingen 1:1 (per server 1 applicatie) geinstalleerd. Nu kan men door middel van VMware meerdere applicaties inclusief de verschillende Operating System's (OS) op 1 fysieke server worden geplaatst. Dit geeft direct een betere inzet van bestaande en nieuwe hardware (hogere utilization van CPU en memory). Daarnaast levert het een enorme besparing van beschikbare fysieke ruimte maar denk ook aan bijvoorbeeld het stroomverbruik, de electriciteitskosten (airconditioning) en verbindingen naar SAN omgevingen. Denk ook aan een snelle uitrol van nieuwe servers, geen fysieke installatie meer van OS en applicatie.

High Availability en Disaster Recovery

Veel organisaties denken hieraan maar is vaak niet haalbaar ivm de enorme kosten. Door inzet van VMware is dit nu wel mogelijk en betaalbaar maar vooral ook minder complex en makkelijk te beheren. Op 3 Fysieke servers kunnen bijvoorbeeld 50 Virtuele Machines draaien met al hun applicaties. Mocht één van de fysieke servers down gaan, kan binnen enkele seconden de Virtual Machine op één van de andere 2 servers worden opgestart. Een ander voorbeeld is clustering van fysieke en virtuele servers. Planned downtime van servers is niet meer voorbehouden buiten werktijd of alleen in het weekend. Onderhoud en back-up kan nu tijdens normale werktijden gedaan worden. Zeer belangrijk is ook de eenvoudige omzet van de fysieke servers naar virtuele servers. Hierdoor kunnen applicaties die op oude hardware zijn geplaatst, gemakkelijk op nieuwe of andere hardware geplaatst worden.

Goed gebruik van SAN

Virtualisatie maakt zeer goed gebruik van SAN (Storage Area Network) oplossingen en het Blade concept. Applicaties kunnen namelijk op elke server in enkele minuten worden opgestart. Maar ook het verplaatsen van virtuele systemen naar andere fysieke servers is mogelijk met een simpele muisbeweging. Door de hardware onafhankelijkheid behoeft men geen rekening meer te houden aan hardware specificaties van huidige omgeving.