Valse KPN factuur "Betaal Herinnering(56898556)

Laatst bijgewerkt: 7 November 2015 om 22:29 uur

Sinds vrijdag 14 Augustus zijn er valse betaalherinneringen verzonden namens KPN.
U kunt het bericht herkennen aan de volgende punten.

  • Het factuur nummer is 56898556.
  • Geïncasseerd fout geschreven. Er staat ge?ncasseerd
  • De link in de email gaat naar een IP-adres en niet naar de website van KPN

 
Mocht u reeds hebben betaald neem dan contact op met uw bank.
Wij adviseren u ook om aangifte te doen van oplichting.
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de VCS servicedesk.
 
Onderstaand bericht is een voorbeeld van de verzonden Email:

 
Van: KPN
Verzonden: vrijdag 14 augustus 2015 12:30 (Tijd kan verschillen)
Onderwerp: Betaal herinnering (56898556)
 
Debiteurennummer: 56898556
Automatische incasso mislukt
 
Geachte heer/mevrouw,
 
U ontvangt deze e-mail omdat uit onze administratie gebleken is dat het door u te betalen bedrag voor
de geleverde KPN diensten niet automatisch van uw rekening kan worden ge?ncasseerd. Wij
verzoeken u vriendelijk het openstaande bedrag van 129,42 euro alsnog aan ons over te maken.
Mochten wij uw betaling niet binnen de door ons gestelde termijn van u ontvangen, zal uw KPN aansluiting op non/actief worden gesteld en zal de vordering als incasso behandeld worden.
De daarbij behorende kosten komen geheel voor u rekening. Wij zijn dan genoodzaakt onze vordering uit handen te geven aan Bos Incasso.
Door onderstaande stappen te volgen kunt u dit bedrag eenvoudig voldoen.
 
Vraag uw betaalgegevens op
 
U kunt het openstaande bedrag van 129.42 euro overmaken naar bankrekeningnummer
NL63 INGB 0006 4369 70 ten name van ”KPN B.V.” onder vermelding van ”betalingskenmerk: 56898556.
Als u niet zelf betaalt, dan kunt u deze e-mail doorsturen naar de persoon of instantie die het
openstaande bedrag dient te betalen. Wij verzoeken u dit bedrag binnen 24 uur te betalen om verdere blokkades en verhogingen te voorkomen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Bob Mols
Directeur Klantenservice KPN
 
 
Correspondentieadres, Postbus 70024, 3000 LE Rotterdam
KPN BV, Handelsregister, K.v.K, Den Haag nr. 27124701, NL 009292056B01